خط و مشی

شرکت ایزد هورآریا به عنوان یک نهاد ارزیابی انطباق سیستم بر این باور است که توسعه پایدار این نهاد جز با تعهد عینی و رویکرد حرفه‌ای به حفظ منافع تمامی ذینفعان، بالاخص کارکنان و نیز تضمین رضایت مشتریان میسر نیست، بدین منظور استقرار الزامات استانداردINSO/ISO/IEC 17021 را به عنوان راهی مطمئن برگزیده و تمامی تلاش خویش را با تاکید بر اهداف راهبردی زیر، بکار می‌گیریم:​
  1. حفاظت از سلامت کارکنان،
  2. پایبندی و التزام کامل به اصول بی‌طرفی، صداقت، رازداری و محرمانگی و امنیت اطلاعات،
  3. بهبود مستمر عملکرد کلیه فرایندهای شرکت بر اساس الزامات مراجع مرتبط،
  4. ارتقای رضایت‌مندی مشتریان با رعایت الزامات استانداردهای مرجع،
  5. شفاف سازی کلیه خدمات با رعایت اصل رازداری و محرمانگی،
  6. توسعه و ارتقای سهم بازار،
  7. فرهنگ سازی و توسعه خدمات ارزیابی انطباق در سطح کشور،
  8. جلب اعتماد نهادهای حاکمیتی با ارائه خدمات با کیفیت و بی‌طرفانه،
  9. تعهد به پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان،
از تمامی همکاران انتظار می‌رود، ضمن توجه و درک عمیق مفاد این خط مشی و برنامه‌های پشتیبان، با بهره‌گیری از منابع مورد نیاز، حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به اهداف این سازمان به کار گیرند.