دامنه گواهی کردن

 • در حال حاضر در دامنه‌های مورد شماره 1 و 2 تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت آماده ارائه خدمات گواهی‌کردن است:
  • INSO/ISO 9001-2015 الزامات سیستم مدیریت کیفیت،
  • ISIRI-3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی،
  • ISO-14001 سیستم‌های مدیریت زیست محیطی – الزامات همراه با راهنمای استفاده،
  • ISO-45001 سیستم‌های مدیریت بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، الزامات همراه با راهنمای کاربرد،
  • ISO-50001 سیستم‌های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمای استفاده،
  • ISO-27001 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – سامانه (سیستم) مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات،
  • ISO-31000 مدیریت ریسک – راهنما،
  • ISO-10001 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمان‌ها،
  • ISO-10002 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان‌ها،
  • ISO-10003 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای حل و فصل اختلاف برون سازمانی،
  • ISO-10004 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای پایش و سنجش،
  • ISO-10015 مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد،
  • ISO-55001 مدیریت دارایی – سیستم‌های مدیریت – الزامات