ممیزی شونده گرامی، ضمن عرض تبریک جهت دریافت گواهی‌نامه به استحضار می‌رساند، پس از مراحل ممیزی و صدور گواهی‌نامه، شما به عنوان سازمان گواهی شده مجاز خواهید بود مطابق با الزامات تعیین شده از لوگو این نهاد گواهی کننده (شرکت ایزد هور آریا) با رعایت کلیه مفاد مقررات تعیین شده در بند 1 و 2 و مطابق با استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17030 و دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تائید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI-W01 در موارد زیر استفاده نمایید:

 • اقلام اداری شامل سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت
 • تارنما، شبکه‌های اجتماعی سازمان
 • اقلام تبلیغاتی شامل تبلیغات مجازی و کاغذی و نمایشگاهی
 1. مقررات استفاده از لوگو شرکت ایزد هور آریا (IHA Co.):
  • لوگو شرکت ایزد هور آریا (IHA Co.) تنها باید توسط سازمان گواهی شده که یک شخصیت حقوقی است، استفاده شود؛
  • لوگو باید از نظر اندازه، رنگ و فونت مطابق با جدول شماره 1 استفاده گردد،
  • سازمان گواهی شده می‌تواند کد گواهی‌نامه اعطاء شده را نیز در کنار لوگو درج نماید،
  • همان‌گونه که جدول شماره 1 آمده است استانداردی که گواهینامه مطابق آن صادر شده است باید در کنار لوگو ثبت گردد،
  • سازمان گواهی شده تنها می‌تواند در زمان اعتبار گواهی‌نامه و در دامنه تعیین شده از لوگو استفاده نماید،
  • استفاده از لوگو تنها محدود به واحدی از سازمان است که موفق به دریافت گواهی‌نامه شده است،
  • سازمان گواهی شده نباید به هیچ عنوان به گونه‌ای از لوگو استفاده نماید که بیانگر گواهی خدمات یا محصولات باشد،
 2. ممنوعیت استفاده از لوگو شرکت ایزد هور آریا (IHA Co.): مشتری گرامی به منظور رعایت الزامات استانداردهای مرتبط استفاده از لوگو در موارد زیر امکان استفاده از لوگو شرکت ایزد هور آریا را ندارد.
  • سازمان گواهی‌شده نباید به هیچ عنوان از لوگو به گونه‌ای استفاده نماید که منجر به گمراهی، برداشت غلط یا سلب اعتماد عمومی گردد،
  • سازمان گواهی شده نباید از لوگوی این نهاد گواهی کننده در شرایط زیر استفاده نماید:
   • عدم صدور گواهی‌نامه؛
   • ابطال یا تعلیق گواهی‌نامه؛
   • استفاده از گواهی‌نامه خارج از دامنه شمول آن؛
   • بکار گیری لوگو در گزارش‌های بازرسی، آزمون و کالیبراسیون سازمان گواهی شده؛
   • استفاده بر روی بسته‌بندی محصول به‌گونه‌ای که امکان جدا کردن آن بدون متلاشی شدن یا آسیب دیدن محصول ممکن نباشد.
 1. نظارت بر اجرای دستورالعمل:
  • همواره این شرکت، فعالیت‌های سازمان گواهی شده را به منظور انطابق با الزامات این دستورالعمل تحت نظارت خواهد داشت. برای این منظور این شرکت از روش‌های زیر استفاده خواهد نمود:
   • بررسی اتفاقی کاتالوگ، بروشور و کلیه اقلام تبلیغاتی سازمان‌های گواهی شده،
   • دریافت گزارش‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان گواهی شده،
   • ممیزی‌های مراقبتی سازمان گواهی شده،

جدول1 - دستورالعمل استفاده از لوگوتوجه:

 1. رعایت رنگ لوگو مطابق جدول 1، در صورت ضرورت استفاده از لوگو به صورت سیاه و سفید مجاز است.
 2. می‌توان سایز لوگو را بدون تغییر در رنگ و محتوا تغییر داد اما نباید کوچک‌تر از 10 میلی‌متر باشد.