ارائه خدمات سیستم مدیریت

 • در حال حاضر در دامنه‌های مورد شماره 1 و 2 تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت آماده ارائه خدمات گواهی‌کردن است:
   • INSO/ISO 9001-2015 الزامات سیستم مدیریت کیفیت،
   • ISIRI-3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی،
   • ISO-14001 سیستم‌های مدیریت زیست محیطی – الزامات همراه با راهنمای استفاده،
   • ISO-45001 سیستم‌های مدیریت بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، الزامات همراه با راهنمای کاربرد،
   • ISO-50001 سیستم‌های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمای استفاده،
   • ISO-27001 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – سامانه (سیستم) مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات،
   • ISO-31000 مدیریت ریسک – راهنما،
   • ISO-10001 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمان‌ها،
   • ISO-10002 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان‌ها،
   • ISO-10003 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای حل و فصل اختلاف برون سازمانی،
   • ISO-10004 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای پایش و سنجش،
   • ISO-10015 مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد،
   • ISO-55001 مدیریت دارایی – سیستم‌های مدیریت – الزامات

ارائه خدمات آزمون‌های غیرمخرب

 • روش مایع نافذ (Penetrant Testing) شامل تکنیک‌های مختلف شستشو با آب و حلال
 • روش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) شامل تکنیک‌های یوک و Bench
 • روش فراصوتی (Ultrasonic Testing) شامل تکنیک‌های A Scan و PAUT
 • روش پرتونگاری (Radiographic Testing) شامل پرتونگاری با اشعه ایکس و گاما با همکاری شرکت پارسیان شرق
 • روش چشمی (Visual Testing) شامل بازرسی چشمی جوش، بازرسی از راه دور موتور‌های (بروسکوپ) توربینی هوایی و غیر هوایی
 • روش جریان گردابی (Eddy Current Testing) شامل بازرسی سطحی قطعات و بازرسی لوله (Tube Inspection)