بیانیه بی طرفی

از آنجایی‌ که فعالیت‌های صدور گواهینامه باید به طریقی بی‌طرفانه انجام شود، ما مسئول بی‌طرفی فعالیت‌های ارزیابی انطباق خود هستیم و مدیریت عامل شرکت ایزد­هور­آریا متعهد به رعایت بی‌طرفی بوده و بدین منظور این بیانیه را در دسترس عموم قرار می‌دهد.

ازآنجایی‌که قضاوت‌های شایسته و بی‌طرفانه به نفع جامعه و منافع بلندمدت شرکت می‌باشد و همچنین به‌منظور حفاظت از اعتبار حرفه‌ای و اخذ تصمیمات صحیح و منصفانه بدون پیش‌داوری، از تمامی کارکنانی که در فعالیت گواهی­کردن مشارکت دارند انتظار می‌رود که هر وضعیت شناخته‌شده‌ای که ممکن است خود و یا شرکت را در معرض تعارض منافع قرار دهد، آشکار نمایند.

شرکت ما، این اطلاعات را ثبت و به‌عنوان درونداد برای شناسایی تهدیدهای بی‌طرفی ناشی از فعالیت‌های این کارکنان یا سازمان‌هایی که آن‌ها را به کار می‌گیرد، استفاده می‌کند و برای پاسخ‌گویی به هرگونه تهدید برای بی‌طرفی ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها و سازمان‌ها اقدام می‌کند. مدیریت عامل، خود ریسک‌های باقی‌مانده از فعالیت‌های ناشی از گواهی­کردن را جهت بررسی اینکه آیا آن‌ها در سطح قابل‌قبول هستند، بازنگری می‌کند. این نهاد گواهی­کننده بر دقت بازرسی و عاری بودن از تضاد منافع تأکید می‌ورزد.

علاوه بر این موارد ما برای حصول اطمینان از این‌که هیچ‌گونه تعارض منافع وجود نداشته باشد، از کارکنانی که در سطح مدیریتی فعالیت دارند و در سیستم مدیریت به کارفرمای موردنظر دخیل بوده باشند در ممیزی یا سایر فعالیت‌های گواهی‌کردن استفاده نمی‌کنیم مگر آنکه از تاریخ ارائه خدمات آن‌ها حداقل بیش از دو سال گذشته باشد.

همچنین از تمامی کارکنان اعم از درون سازمان یا بیرون از سازمان خواسته می‌شود که:

تمامی اطلاعات مربوط به کارفرما که از منابعي به‌غیراز کارفرما (مانند شاكي، سازمان‌های تنظیم‌کننده مقررات) دریافت می‌شود را محرمانه در نظر بگیرند و بی‌طرفانه عمل کنند. اجازه ندهند که امور تجاری، مالی سایر فشارها باعث خدشه‌دار شدن بی‌طرفی شود.

تمامی افراد درگیر در فعالیت‌های گواهی کردن، باید در روند شناسایی، تحلیل، ارزیابی انواع تهدید­ها و پایش و مستندسازی ریسک‌های مرتبط با تضاد منافع ناشی از انجام گواهی­کردن، مشارکت نمایند.

تا زمانی که ریسک‌ها و تهدیدهای بی‌طرفی تا حد قابل‌قبول کاسته نشده باشد، ما از کارکنان درون سازمان یا بیرون از سازمان و یا از خدمات یا محصولی که مستقیماً توسط کارفرما ارائه می‌شود، استفاده نمی‌کنیم.

شرکت ایزد­هور­آریا اجرا محورهای زير را جزء اصول اصلی کار خود دانسته و راهکارهایی در حوزه‌های اجرایی تدوین نموده است.

  • تدوین خط‌مشی مدون؛
  • برگزاری منظم کمیته‌های بی‌طرفی؛
  • استخدام کارکنان آگاه به الزامات بی‌طرفی (دریافت تعهدنامه کتبی)؛
  • پاسخگو بودن به شکایات؛
  • در نظر گرفتن نظرات یا دیدگاه‌های متفاوت (نظرسنجی‌ها)؛
  • شفافیت فرآیندها و حفظ محرمانگی.

تاریخ: 1399/06/15