خط و مشی

شرکت ایزد هورآریا به عنوان یک نهاد ارزیابی انطباق سیستم بر این باور است که توسعه پایدار این نهاد جز با تعهد عینی و رویکرد حرفه‌ای به حفظ منافع تمامي ذينفعان، بالاخص کارکنان و نیز تضمين رضايت مشتريان ميسر نيست، بدين منظور استقرار الزامات استانداردINSO/ISO/IEC 17021 را به عنوان راهي مطمئن برگزيده و تمامي تلاش خويش را با تاکيد بر اهداف راهبردي زیر، بکار مي‌گيريم:​
  1. حفاظت از سلامت کارکنان،
  2. پایبندی و التزام کامل به اصول بی‌طرفی، صداقت، رازداری و محرمانگی و امنیت اطلاعات،
  3. بهبود مستمر عملکرد کلیه فرایندهای شرکت بر اساس الزامات مراجع مرتبط،
  4. ارتقای رضایت‌مندی مشتریان با رعایت الزامات استانداردهای مرجع،
  5. شفاف سازی کلیه خدمات با رعایت اصل رازداری و محرمانگی،
  6. توسعه و ارتقای سهم بازار،
  7. فرهنگ سازی و توسعه خدمات ارزیابی انطباق در سطح کشور،
  8. جلب اعتماد نهادهای حاکمیتی با ارائه خدمات با کیفیت و بی‌طرفانه،
  9. تعهد به پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان،
از تمامي همكاران انتظار می‌رود، ضمن توجه و درك عميق مفاد این خط مشی و برنامه‌های پشتیبان، با بهره‌گیری از منابع مورد نیاز، حداكثر تلاش خود را برای دستیابی به اهداف این سازمان به کار گيرند.