Amir Mohammad Borhan Azad Certification Manager

a.borhanazad@cbiha.com

+98 912 175 6571

Mehrdad Kehtari TECHNICAL AND COORDINATION Manager

m.kehtari@cbiha.com

+98 912 375 2696

Shirin Saremi Administrative and Support Manager

s.saremi@cbiha.com

+98 912 579 5106