چشم انداز

یکی از بهترین ارائه دهندگان خدمات ارزیابی انطباق در سطح کشور

چشم انداز ايزد هور آريا
بیانیه ماموریت ايزد هور آريا

ماموریت

ارائه خدمات ارزیابی انطباق مطابق با الزامات استانداردهای جهانی به منظور کمک به رشد و توسعه کیفیت خدمات و محصولات

اهداف کلان

  • ارتقا کیفیت خدمات ممیزی و آزمون‌های غیر مخرب،
  • افزایش سهم بازار،
  • توسعه کمی و کیفی سازمان
اهداف کلان ايزد هور آريا
استراتژی‌های کلان

استراتژی‌های کلان

• توسعه مستمر سرمایه انسانی با بکارگیری نیروهای جوان و مستعد و پرورش آنها،
• استقرار نظام‌های جامع مدیریت دانش، ریسک، بازاریابی،
• افزایش سهم بازار با توسعه دامنه‌های فعالیت و کسب اعتبار از مجامع داخلی و خارجی

ارزش‌های بنیادین

• احترام به مقام والای انسانیت،
• ارزش‌ نهادن به سرمایه‌های انسانی به عنوان یکی از سرمایه‌های وزین شرکت،
• مهیا کردن بستر مناسب برای پرورش خلاقیت و نوآوری،
• تشویق و ستودن چابکی و انعطاف پذیری،
• ارزش نهاد به صداقت، امانت‌داری و رازداری،
• ارج نهاد به وجدان کاری و پاسخ‌گویی،
• ارج نهادن به مسئولیت‌پذیری و شایسته سالاری،
• توجه ویژه به نظم و انظباط شخصی و سازمانی،
• احترام به حریم خصوصی افراد،
• توجه ویژه به تعادل بین کار و زندگی،
• التزام به قانون، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی
ارزش‌های بنیادین ايزد هور آريا